Meten is weten

EMB Bloedtest

Heb je altijd al willen weten of je tekorten hebt aan bepaalde vitaminen/mineralen?

Ben je moe, heb je weinig energie, heb je slaapproblemen, last van je darmen, kun je je slecht concentreren of vergeet je van alles…? Heb je al van alles geprobeerd maar niet kunnen ontdekken wat de oorzaak is.

Ik werk in mijn praktijk met een Energetisch Morfologische bloedtest (EMB) die verschillende problemen in het lichaam kan aantonen.

 Door onze bloedvaten stroomt het bloed dagelijks 7000 keer rond met een uiterst waardevolle lading. Zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen vervoert het vasculaire systeem van orgaan tot orgaan, van cel naar cel. Het bloed bereikt elke afgelegen uithoek van ons lichaam, van onze teennagels tot onze haarwortels. Het bloed is niet alleen transportmiddel, maar ook temperatuurregelaar en middelpunt van ons afweersysteem. Bloedtesten in de reguliere zorg kunnen bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties aan het licht brengen. Uit het bloed kan echter meer informatie gehaald worden. Een geheel andere holistische benadering van een bloedonderzoek kan preklinische belastingen & energetische belastingen aantonen.

 De EMB test is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende (klinisch) verhaal van de patiënt. Ook wordt gecontroleerd op een aantal complementaire waardes. Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft de test methode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten.

 De hiervoor beschreven testmethode als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeksmethode hebben echter een meerwaarde doordat in de praktijk bewezen is dan ongeveer 80% van de patiënten verbetering bemerkt.

 De suppletie adviezen die worden gegeven zijn wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bijvoorbeeld een B12 supplement bij een B12 deficiëntie of ijzertabletten bij een wat te lage ijzerstatus.

 De uitslagen zijn zowel energetisch als morfologisch gevalideerd. Een eenvoudige prik pen met een bloedbuisje en glaasje zijn voldoende om de test uit te voeren.

 Welke verstoringen van het lichaam kunnen wij aantonen met deze test?

 • Vrije radicaal belasting
 • Leverbelasting
 • Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)
 • Parasietbelasting
 • Adrenale Status
 • pH balans
 • B12-status
 • Vitaminenpanel
 • Mineralenpanel
 • Spoorelementenpanel
 • Toxische belastng
 • Virale belasting
 • Bacteriële belasting
 • Geopatische stress
 • Pancreasinsufficiëntie

Tevens worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoblobine (Hb)
 • Hematocriet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Doel van de test is inzichtelijk maken welke mogelijke voedingstekorten, energetische verstoringen en belastingen de klachten zouden kunnen veroorzaken.  Of natuurlijke gewoon als algehele gezondheidscheck.

 Met een kleine prikpen neem ik wat druppels bloed af. Dat voel je bijna niet. Na ongeveer 3 weken is de uitslag bekend. Op basis van deze uitslag maak ik een passend voedingsadvies.

 De test kan worden afgenomen in een intake consult. Of je kunt er een aparte afspraak voor maken.

 Tarief :

De test kan als onderdeel van een traject worden afgenomen.De kosten bedragen dan 335,-. Dit traject bestaat uit:

–  een uitgebreide intake incl Bravermantest
–  bloedafname.
–  de uitslag van de test
–  uitgebreid behandelplan met daarin een voedingsadvies met veel praktische tips voor het herstellen van de eventuele tekorten/belastingen`
– suppletieadvies.
– vervolgconsult waarin dit plan besproken wordt.
– 1/2 uur waterstofgas

Je betaald het traject bij het eerste consult en krijgt daarna 3 facturen die je kunt indienen bij de zorgverzekering. Consulten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en gaan dus niet van het eigen risico.

 Ben je al klant dan kun je een hertest afnemen. Dit kost 230,- en betaat uit een test + uitslag + behandelplan + half uur waterstofgas.

 De bloedtesten kunnen worden afgenomen van maandag t/m donderdag. 

 

 ** De adviezen die n.a.v. de test worden gegeven hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Voor bijvoorbeeld vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze uit deze EMBtest een deficiëntie aangeeft. EMBtest doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. deze EMBtest vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jou?